Projekt współfinasowany

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie to jedna z największych i najbardziej prestiżowych uczelni w kraju. Prowadzi działalność badawczą i dydaktyczną, a także prace wdrażające badania naukowe do gospodarki.

Katedra Roślin Warzywnych i Leczniczych jest jednostką wchodzącą w skład Wydziału Ogrodnictwa Biotechnologii i Architektury Krajobrazu SGGW. Jej pracownicy naukowo – dydaktyczni prowadzą prace w dwóch podstawowych kierunkach. Jeden kierunek obejmuje rośliny warzywne, drugi zaś rośliny lecznicze, w tym przyprawowe.

Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu

Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu fot. dr J.L.Przybył

Pracownicy Katedry prowadzą badania dotyczące optymalizacji warunków upraw roślin leczniczych z punktu widzenia zdolności rośliny do kumulacji substancji aktywnych, zmienności fitochemicznej związanej z wpływem czynników środowiskowych lub zabiegów agrotechnicznych. Zajmują się również wprowadzaniem do upraw roślin dziko rosnących i egzotycznych oraz pracami na rzecz ochrony środowiska. Podstawą prowadzonych projektów są porównawcze, fitochemiczne badania metabolitów wtórnych wykazujące podobieństwa i różnice pomiędzy analizowanymi próbkami (metabolic profiling) oraz potwierdzające obecności związków istotnych z punktu widzenia właściwości terapeutycznych roślin leczniczych lub aktywności fizjologicznej roślin.

Ponadto niezwykle istotne jest poznanie nowych związków, a także ich analiza ilościowa.
W laboratoriach Katedry opracowuje się także metody ekstrakcji materiału roślinnego, jak też profilowanie zmian w składzie substancji występujących w roślinach świeżych i ekstraktach roślinnych w procesie optymalizacji warunków ekstrakcji.

Uprawy roślin leczniczych prowadzone są metodami konwencjonalnymi i ekologicznymi, w ramach wieloletniej współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Prace obejmują gatunki obcego pochodzenia i rodzime roślin leczniczych.

W Katedrze prowadzane są badania dotyczące zróżnicowania cech morfologicznych
i fitochemicznych oraz prace porównawcze zmienności, nie tylko pomiędzy gatunkami dziko rosnącymi i uprawowymi, ale także zmienności stanowiskowej roślin dziko rosnących. Analiza fitochemiczna metodą profilowania związków występujących w próbce jest szczególnie istotna w pracach porównawczych i stanowi niezbędny i krytyczny etap w opisanych powyżej projektach.

W strukturze KRWiL, decyzją Rady Wydziału powołane zostało „Laboratorium Nowoczesnych Technologii Wytwarzania Produktów Zielarskich i Oceny ich Jakości” Wykonywana jest tu kompleksowa ocena substancji roślinnych, które mogą być stosowane do przyszłych leków roślinnych lub suplementów diety, ze zwróceniem szczególnej uwagi na produkty stosowane w profilaktyce chorób cywilizacyjnych oraz suplementacji diety chorych przewlekle.

W pracach analitycznych brane są pod uwagę rygorystyczne wymogi jakościowe określone przez Farmakopeę Europejską i wytyczne Europejskiej Agencji Leków (EMA) dla roślin leczniczych, a także Agencji ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) dla materiału roślinnego stosowanego w żywności.

Opracowywane są nowe formy dostępności dla konsumenta gotowych do spożycia, świeżych roślin przyprawowych i leczniczych i prace nad ich jakością przemysłową.

Podstawą prac laboratoryjnych są badania fitochemiczne metodami separacyjnymi
z zastosowaniem chromatografii gazowej (GC) oraz ultrasprawnej chromatografii cieczowej HPLC UV/DAD aparatury znajdującej się w wyposażeniu laboratoriów KRWiL.

Zgodnie z profilem badawczym pracownicy KRWiL wykorzystując swoje przygotowanie merytoryczne, uczestniczą w realizacji operacji ”Innowacyjny model produkcji, przetwórstwa i dystrybucji ziół w Dolinie Zielawy”. W ramach operacji pracownicy Katedry Roślin Warzywnych i Leczniczych przeprowadzą badania w zakresie opracowania agrotechniki i doboru gatunków, zapewnią fachowe doradztwo w czasie realizacji projektu, wykonają ocenę jakościową uzyskanych surowców oraz przygotują propozycję ich wykorzystania w nowych produktach.