Projekt współfinasowany

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny została założona w 1990 roku, zaś zarejestrowana w 1993 roku. Misją Fundacji jest poprawa jakości życia mieszkańców Lubelszczyzny poprzez wspieranie rozwoju przedsiębiorczości i gospodarki opartej na wiedzy.

Fundacja posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich. Główne zakresy tematyczne projektów realizowanych przez Fundację to: rozwój przedsiębiorczości, rynek pracy, energetyka odnawialna, edukacja i ekonomia społeczna. Fundacja jest zarejestrowana jako: Agencja Zatrudnienia w zakresie poradnictwa zawodowego, pośrednictwa pracy na terenie RP, doradztwa personalnego, Instytucja Szkoleniowa (wpis do RIS) oraz Podmiot świadczący usługi szkoleniowe i doradcze w ramach Bazy Usług Rozwojowych, prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Fundacja świadczy usługi zgodnie z normą jakości PN EN ISO 9001:2015-10. Posiada także certyfikat Akademii Edukacyjnej oraz Partnera Egzaminacyjnego VCC. Fundacja jest również certyfikowanym uczestnikiem Programu Rzetelna Firma.

FRL prowadzi aktywną współpracę z różnymi podmiotami na poziomie regionalnym i krajowym. Jest członkiem Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, Stowarzyszenia Lubelski Klub Biznesu, Lubelskiego Partnerstwa na Rzecz Rozwoju Ekonomii Społecznej, Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich oraz Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich. Fundacja jest także członkiem Lubelskiego Partnerstwa Społeczno-Publicznego, członkiem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ Roztocze Tomaszowskie” w Tomaszowie Lubelskim, Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej” w Chełmie, Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Jagiellońska Przystań” w Parczewie oraz Stowarzyszenia Hrubieszowskiego „Lepsze jutro”. Fundacja koordynuje działania Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego Szczegółowe informacje o działalności Klastra znajdują się na stronie http://lke.fundacja.lublin.pl/pl/home/ . Jest także członkiem Lubelskiego Klastra Instytucji Otoczenia Biznesu oraz Lubelskiego Klastra Biotechnologicznego.

Siedziba Fundacji mieści się w Inkubatorze Przedsiębiorczości w Lublinie. Inkubator wspiera nowo powstające firmy, zwłaszcza z branży energetyki odnawialnej, budownictwa energooszczędnego i sektora ICT oraz działające przedsiębiorstwa o dużym potencjale innowacyjności. Szczegółowe informacje o działalności Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny znajdują się na stronie http://www.fundacja.lublin.pl/

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny