Projekt współfinasowany

W dniu 9 grudnia 2019 roku w Brukseli odbyło się ostatnie spotkanie projektowe projektu AFINET, w którym uczestniczył dr Robert Borek z Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowego Instytutu Badawczego (Partnera naszej Grupy Operacyjnej). Podczas spotkania Partnerzy podsumowali efekty trzyletniego projektu, w którym opracowano ponad 100 innowacji w zakresie agroleśnictwa (broszury, streszczenia praktyk, instrukcje upowszechnieniowe, przewodnik po dobrych praktykach oraz filmy), a także tematyczną Bazę Wiedzy o Agroleśnictwie. Materiały znajdują się na stronie projektu http://www.eurafagroforestry.eu/afinet . W godzinach popołudniowych zorganizowano sesję dyskusyjną w budynku Parlamentu Europejskiego, której przewodniczyła Pani Poseł Isabel Carvalhais z Partii SD. Poodczas sesji Profesor Rosa Mosquera-Losada, koordynator projektu AFINET przedstawiła zarys tematyki projektu i jego wyniki. W ramach projektu zidentyfikowano kluczowe dla rozwoju agroleśnictwa kwestie, na które powinny zwrócić kraje członkowskie UE podczas ich implementowania do Wspólnej Polityki Rolnej. Z kolei, w dniu 10 grudnia zostało zorganizowane spotkanie AFINET, na którym zaprezentowano wyniki projektu przedstawicielom Komisji Europejskiej oraz Ministerstw i administracji regionalnej państw UE. Obecni na spotkaniu przedstawiciele DG AGRI i DG CLIMA zapoznali zebranych z aktualną sytuacją legislacyjną w kontekście tematyki rolno-środowiskowo-klimatycznej i bieżącą procedurą dyskusji w/w propozycji na poziomie Komisji, Rady i Parlamentu. Głos zabrał również reprezentant Ministerstwa Rolnictwa Republiki Czech, aktualnie procedującego wdrożenie instrumentu agroleśnictwa do polityki regionalnej.

Końcowe spotkanie konsorcjum projektu AFINET

Końcowe spotkanie konsorcjum projektu AFINET

Kategorie: aktualności