Projekt współfinasowany

W dniu 4 grudnia 2019 roku w Warszawie odbyło się VI posiedzenie Grupy Tematycznej ds. innowacji w rolnictwie, w którym uczestniczyła Pani Małgorzata Gałczyńska reprezentująca Fundację Rozwoju Lubelszczyzny. Podczas spotkania przedstawiono: działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich oraz Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR) w Polsce,  stan prac w zakresie wdrażania Działania Współpraca i założeniach Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 roku w zakresie transferu wiedzy i innowacji. Przedstawiono także informacje o pracach Europejskiej Sieci Innowacji. W posiedzeniu udział wzięli przedstawiciele jednostek doradztwa rolniczego, jednostek regionalnych, administracji centralnej, instytutów badawczych oraz organizacji pozarządowych.

VI posiedzenie Grupy Tematycznej ds. innowacji w rolnictwie

VI posiedzenie Grupy Tematycznej ds. innowacji w rolnictwie

Kategorie: aktualności