Projekt współfinasowany

W dniu 30 sierpnia 2019 roku w Puławach odbył się Warsztat „Odnawialne źródła energii (OZE) szansą na poprawę jakości powietrza”. Spotkanie zostało zorganizowane w ramach wyjazdu studyjnego do województwa lubelskiego przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu we współpracy z Instytutem Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowym Instytutem Badawczym w Puławach (partnerem naszej Grupy Operacyjnej). Podczas spotkania Pani Małgorzata Gałczyńska przedstawiła uczestnikom ideę naszej operacji oraz działania podejmowane przez poszczególnych partnerów naszej Grupy Operacyjnej. Podczas spotkania Pan Jerzy Kozyra z IUNG – PIB przybliżył uczestnikom globalne wyzwania dla zrównoważonego rozwoju do 2050 roku. Pan Kozyra podkreślił, że wg prognoz do 2050 roku zapotrzebowanie na żywność wzrośnie o 71% w stosunku do 2010 roku, zużycie nawozów azotowych wzrośnie siedmiokrotnie, fosforowych trzykrotnie, a zużycie wody do nawodnień dwukrotnie. Podkreślił znaczący wzrost stężenia CO2, które wynosi obecnie 441 ppm (w 1960 roku wynosiło 320 ppm). Globalnie jest cieplej o  1 stopień Celsjusza. Wskazał także działania, które mogą wpłynąć na poprawę sytuacji klimatycznej na świecie w przyszłości: rozwój nowych systemów produkcji, takich jak agroleśnictwo, udział rolników w systemach monitoringu, wykorzystanie OZE do produkcji energii, niemarnowanie żywności, ograniczenie nadmiernej konsumpcji żywności, zbilansowanie konsumpcji mięsa (hodowla bydła odpowiada za 38,9% emisji gazów cieplarnianych z rolnictwa), dzielenie dawek nawozów azotowych na 3-5, zagospodarowanie resztek pożniwnych na polu. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Lokalnych Grup Działania i doradcy rolniczy z terenu Wielkopolski. Wcześniej odbyły się podobne wyjazdy studyjne do województwa zachodnio-pomorskiego i pomorskiego.

CDR-spotkanie-30.08.19

CDR-spotkanie-30.08.19

Kategorie: aktualności