Projekt współfinasowany

30 maja 2019 roku w Głęboczycy w województwie mazowieckim odbyło się V spotkanie członków Regionalnej Sieci na rzecz Innowacji w Agroleśnictwie, w którym uczestniczyli Przedstawiciele Partnerów naszej grupy operacyjnej: Pani Barbara Baj Wójtowicz oraz Pani Małgorzata Gałczyńska i Pan Robert Borek z IUNG-PIB w Puławach. Spotkanie zostało zorganizowane przez IUNG w Puławach w ramach projektu AFINET. Podczas spotkania przedstawiono prace zrealizowane w ramach projektu AFINET, m.in.: opracowanie listy 83 innowacji rolno-leśnych w Europie, 42 broszur informacyjnych opisujących dobre praktyki rolno-leśne, strony internetowej poświęconej problematyce agroleśnictwa oraz bazy wiedzy nt. agroleśnictwa. Szczegółowe informacje o ww. produktach dostarczających praktycznej wiedzy nt. zagadnień związanych z agroleśnictwem są dostępne na stronie projektu http://www.eurafagroforestry.eu/pl/afinet . Zapraszamy do korzystania z tego ogromnego i praktycznego źródła wiedzy o agroleśnictwie i praktykach agroleśnych. Spotkanie odbyło się w gospodarstwie rolnym Pana Sławomira Sobiepanka w Głęboczycy, które jest przykładem gospodarstwa leśno-pastwiskowego z rotacyjnym wypasem kóz oraz hodowlą pszczół. W gospodarstwie znajdują się liczne nasadzenia drzew i krzewów, które wpływają pozytywnie na tworzenie korzystnego dla rozwoju roślin i zwierząt mikroklimatu oraz poprawę warunków glebowych w gospodarstwie.

Kategorie: aktualności