Projekt współfinasowany

Podczas Seminarium „Synergia technologii i energii w OZE”, które odbyło się 28 maja 2019 roku na Politechnice Lubelskiej w Lublinie Pani Małgorzata Gałczyńska z Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny zaprezentowała ideę i działania naszej operacji. Spotkanie zostało zorganizowane przez Stowarzyszenie Innowacyjne Rozwiązania w Energetyce i Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Lubelskiej. Celem spotkania było przybliżenie problematyki Odnawialnych Źródeł Energii oraz wykorzystania ich potencjału, a także prezentacja działań i projektów podejmowanych na rzecz rozwoju lokalnego przez Lubelski Klaster Ekoenergetyczny. Pomysł na realizację naszej operacji powstał dzięki współpracy partnerów – członków naszej Grupy Operacyjnej w ramach Klastra. W spotkaniu uczestniczyło ponad 50 osób, w tym: przedsiębiorcy, przedstawiciele lubelskich uczelni i studenci.

Synergia technologii i energii w OZE

Synergia technologii i energii w OZE

Kategorie: aktualności