Projekt współfinasowany

W dniu 6 marca 2019 roku w Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Grabanowie odbyło się spotkanie promujące operację „Innowacyjny model produkcji, przetwórstwa i dystrybucji ziół w Dolinie Zielawy”. W spotkaniu uczestniczyły 33 osoby, w tym: rolnicy, przedsiębiorcy, doradcy rolni i przedstawiciele Szkoły Rolniczej w Leśnej Podlaskiej.

Celem spotkania było przekazanie praktycznej wiedzy i doświadczeń rolnika oraz współpracujących z nim jednostek naukowo-badawczych w zakresie realizacji operacji. Temat obejmował prace prowadzone w gospodarstwie w Sosnówce w ramach Operacji. Uczestnicy spotkania zapoznali się m.in. z zagadnieniami dotyczącymi uprawy w monokulturze gatunków dziko rosnących roślin zielarskich. Zaprezentowano warunki uprawy, takich gatunków jak: pokrzywa, ostrożeń warzywny, rzepik oraz w uprawie współrzędnej (polikulturze): różę dziką, różę pomarszczoną, malinę moroszkę (gatunek pod całkowitą ochroną w Polsce), bez czarny, miodunkę pospolitą i przetacznika leśnego. Członkowie grupy operacyjnej „Agroleśnictwo w Dolinie Zielawy” przedstawili także założenia Działania Współpraca i praktyczne wskazówki związane z przygotowaniem dokumentacji konkursowej oraz realizacją operacji. Podczas spotkania uczestnicy seminarium zgłaszali swoje pomysły na organizację grup operacyjnych i innowacyjnych projektów.

Spotkanie z Grabanowie

Spotkanie z Grabanowie

Kategorie: aktualności