Projekt współfinasowany

W dniach 23 i 24 marca na Wydziale Mechanicznym Politechniki Lubelskiej w Lublinie odbyła się XI Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2019. Hasłem ten edycji było „Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju”. Pani Paulina Świderska, doktorantka SGGW zaprezentowała wykład „Innowacyjne uprawy zielarskie w systemach agroleśnych podstawą zrównoważonego rozwoju”.

Prezentacja wzbudziła duże zainteresowanie i ożywioną dyskusję. Z uprawami zielarskimi wiąże rozwój swoich gospodarstw wielu rolników na Lubelszczyźnie. Spowodowane jest to zmianami klimatu, które motywują naukowców i praktyków do poszukiwania nowych rozwiązań ulepszających metody i rodzaje prowadzenia upraw.

Agroleśnictwo jest odpowiedzią na problemy nurtujące współczesne rolnictwo. Jednakże w Polsce, ten termin jest bardzo często kojarzony z leśnictwem, czy prowadzeniem upraw rolnych w lesie. Tymczasem agroleśnictwo to sposób użytkowania gruntów rolnych łączący pielęgnację, bądź użytkową uprawę drzew i krzewów z jednoczesną uprawą niskich roślin w międzyrzędziach. Może też być łączony z hodowlą i wypasem zwierząt na tym terenie. Z tego powodu taki sposób uprawy wzbudził duże zainteresowanie słuchaczy.

Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2019

Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2019

Kategorie: aktualności