Projekt współfinasowany

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, Lider Grupy Operacyjnej Agroleśnictwo w Dolinie Zielawy podpisała z Lubelskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Końskowoli porozumienie. Dotyczy ono współpracy w zakresie wdrażania innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Strony będą wymieniać doświadczenia w zakresie animowana grupy operacyjnej. Ponadto, będą tworzyć powiązania kooperacyjne pomiędzy członkami grupy oraz wspomagać komercjalizację wiedzy. Ośrodek, natomiast, będzie wspierał działania promocyjne naszej grupy i współpracował przy organizacji spotkań z rolnikami. Ośrodek współorganizuje spotkanie upowszechniającego rezultaty naszej operacji, które odbędzie się w dniu 6 marca 2019 r. w Grabanowie.

Kategorie: aktualności