Projekt współfinasowany

W dniu 28 lutego 2019 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Sosnówce odbyło się spotkanie promujące efekty realizacji Operacji „Innowacyjny model produkcji, przetwórstwa i dystrybucji ziół w Dolinie Zielawy”, w którym uczestniczyło 18 osób. Spotkanie zostało zorganizowane we współpracy z Urzędem Gminy w Tucznej, Urzędem Gminy w Sosnówce i Gminnym Ośrodkiem Kultury w Sosnówce. Celem spotkania było przekazanie praktycznej wiedzy i doświadczeń rolnika oraz współpracujących z nim jednostek naukowo-badawczych z prac prowadzonych w gospodarstwie w Sosnówce w ramach Operacji. Uczestnicy spotkania zapoznali się m.in. z zagadnieniami dotyczącymi uprawy w monokulturze gatunków dziko rosnących roślin zielarskich, takich jak: pokrzywa, ostrożeń warzywny, rzepik oraz w uprawie współrzędnej (polikulturze): róży dzikiej, róży pomarszczonej, maliny moroszki (gatunek pod całkowitą ochroną w Polsce), bzu czarnego, miodunki pospolitej i przetacznika leśnego. Po seminarium odbyła się wizyta w gospodarstwie Pani Barbary Baj Wójtowicz w Sosnówce.

Kategorie: aktualności