Projekt współfinasowany

Członkowie Grupy Operacyjnej „Agroleśnictwo w Dolinie Zielawy”

Pani Barbara Baj-Wójtowicz – rolnik

ECO-FARM Sosnówka Sp. z o.o.

 Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa

Państwowy Instytut Badawczy w Puławach

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

zapraszają do udziału w spotkaniach promujących efekty realizacji operacji „Innowacyjny model produkcji, przetwórstwa i dystrybucji ziół w Dolinie Zielawy”, które odbędą się w dniach: 27 i 28 lutego 2019 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Sosnówce i gospodarstwie Pani Barbary Baj Wójtowicz w Sosnówce oraz w dniu 6 marca 2019 roku w Powiatowym Zespole Doradztwa Rolniczego w Białej Podlaskiej z siedzibą w Grabanowie. Organizacja spotkań jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 16 „Współpraca”  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem spotkań będzie przekazanie praktycznej wiedzy i doświadczeń rolnika oraz współpracujących z nim jednostek naukowo-badawczych z prac prowadzonych w gospodarstwie w Sosnówce w ramach operacji. W wyniku realizacji operacji  zostanie opracowany model produkcji, przetwórstwa i dystrybucji ziół dla kilkuhektarowego, pilotażowego gospodarstwa w Dolinie Zielawy. Model zostanie przetestowany w warunkach rzeczywistych. Po etapie wdrożenia model będzie upowszechniany jako dobra praktyka w zakresie systemów rolno-leśnych (agroleśnictwa) i wprowadzania do uprawy dziko rosnących, zagrożonych i/ lub chronionych gatunków roślin.

W ramach operacji zostaną wprowadzone do uprawy w monokulturze gatunki dziko rosnących roślin zielarskich: pokrzywa, ostrożeń warzywny, rzepik, a w uprawie współrzędnej (polikulturze): róża dzika, róża pomarszczona, malina moroszka (gatunek pod całkowitą ochroną w Polsce), bez czarny, miodunka pospolita i przetacznik leśny.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu i zdobyciu wiedzy w zakresie uprawy nowych gatunków zielarskich, przygotowania gleby oraz wdrażania innowacji w rolnictwie proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go do dnia 26 lutego 2019 roku na adres e-mail: e.wlosek@fundacja.lublin.pl . Udział w spotkaniu można też zgłosić telefonicznie pod numerem: 516 283 460 lub 81 710 19 00, wew. 2 do dnia 26 lutego 2019 roku, podając wybraną datę spotkania oraz imię i nazwisko oraz telefon kontaktowy Uczestnika. Liczba miejsc jest ograniczona. O udziale w spotkaniu będzie decydowała kolejność zgłoszeń.

Spotkania – zgłoszenie

Spotkania – zaproszenie – www

Spotkania-program

Kategorie: aktualności