Projekt współfinasowany

W dniu 23 stycznia 2019 roku w Warszawie odbyło się V posiedzenie Grupy Tematycznej ds. innowacji w rolnictwie, w którym uczestniczyła Pani Małgorzata Gałczyńska reprezentująca Fundację Rozwoju Lubelszczyzny, lidera naszej Grupy Operacyjnej. Podczas spotkania w obecności Pana Ryszarda Zarudzkiego, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pani Małgorzata Gałczyńska przedstawiła problemy na jakie napotkała nasza Grupa Operacyjna ubiegając się o gwarancję bankową jako zabezpieczenie zaliczki oraz w trakcie przygotowywania wniosku w ramach II konkursu do Działania Współpraca. Podczas spotkania zaprezentowano dotychczasowe działania oraz plany Europejskiego Partnerstwa na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa (EIP-AGRI), a także stan wdrażania Działania “Współpraca”.

Kategorie: aktualności