Projekt współfinasowany

W dniach 25-29 listopada 2018 roku Pani Małgorzata Gałczyńska i Pan dr Robert Borek z Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach (IUNG) uczestniczyli w spotkaniu projektu AFINET, które odbyło się w Auch we Francji. Projekt Agroforestry Innovation Networks (AFINET) jest realizowany przez 13 partnerów z Polski, Wielkiej Brytanii, Belgii, Portugalii, Węgier, Włoch, Francji, Finlandii i Hiszpanii. Konsorcjum AFINET podejmuje działania na szczeblu unijnym w celu wdrożenia wyników badań związanych z agroleśnictwem do praktyki rolniczej. W ramach projektu została utworzona także Europejska sieć współpracy i partnerstwa pomiędzy rolnikami, jednostkami naukowymi i ekspertami z zakresu agroleśnictwa obejmująca 9 Regionalnych Sieci na Rzecz Agroleśnictwa (RAINs). Jedna z sieci RAIN działa również w Polsce. Partnerem odpowiedzialnym za rozwój polskiej sieci RAIN jest IUNG. Szczegółowe informacje nt. projektu znajdują się na stronie http://www.eurafagroforestry.eu/pl/afinet .

Kategorie: aktualności