Projekt współfinasowany

Pani Barbara Baj Wójtowicz wygłosiła referat pt. „Innowacyjny model produkcji, przetwórstwa i dystrybucji ziół w Dolinie Zielawy” podczas Forum „Sieciowanie Partnerów SIR, które odbyło się w dniach 13 – 14 listopada 2018 r. w Warszawie.  Nasza operacja wzbudziła duże zainteresowanie uczestników spotkania. Wiele pytań dotyczyło założeń badawczych i technologii upraw agroleśnych, a także wyzwań i problemów z jakimi mierzy się nasza grupa operacyjna. Członkowie grup operacyjnych dzielili się swoimi problemami, m.in. z uzyskaniem gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej wypłaty zaliczki z ARiMR, finansowymi i organizacyjnymi trudnościami z realizacją operacji spowodowanymi obniżeniem wnioskowanej kwoty dofinansowania oraz problemami z biurokracją i trudnościami w komunikacji z Agencją. W kontekście II naboru wniosków do Działania Współpraca Uczestnicy podkreślali, że zasady naboru wynikające z nowelizacji rozporządzenia dyskryminują punktowo projekty ambitne, wymagające badań sezonowych przez co najmniej 2 sezony, a faworyzują tzw. projekty miękkie, co mija się z ideą działania grup EIP AGRI. Ponadto podkreślano, że zmiany wprowadzone do Rozporządzenia Ministra Rolnictwa nie są wystarczające do utworzenia większej ilości grup operacyjnych i opracowania przełomowych rozwiązań dla rolnictwa. Forum było też okazją do nawiązania kontaktów z innymi grupami operacyjnymi oraz wymiany doświadczeń, m.in. z Grupą Operacyjną „Moja Soja” http://www.mojasoja.eu 

Kategorie: aktualności