Projekt współfinasowany
aktualności

Forum „Sieciowanie Partnerów SIR

Pani Barbara Baj Wójtowicz wygłosiła referat pt. „Innowacyjny model produkcji, przetwórstwa i dystrybucji ziół w Dolinie Zielawy” podczas Forum „Sieciowanie Partnerów SIR, które odbyło się w dniach 13 – 14 listopada 2018 r. w Warszawie.  Nasza operacja wzbudziła duże zainteresowanie uczestników spotkania. Wiele pytań dotyczyło założeń badawczych i technologii upraw Czytaj więcej…

Z Administrator, przed
aktualności

Prezentacja podczas konferencji “Współpraca szansą na rozwój innowacyjnych metod uprawy i przetwórstwa ziół na Lubelszczyźnie”

Pani Małgorzata Gałczyńska zaprezentowała ideę, działania oraz cele Operacji „Innowacyjny model produkcji, przetwórstwa i dystrybucji ziół w Dolinie Zielawy” podczas Konferencji pt. “Współpraca szansą na rozwój innowacyjnych metod uprawy i przetwórstwa ziół na Lubelszczyźnie”, która odbyła się 7 listopada 2018 roku w Lublinie. Organizatorem spotkania był Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Czytaj więcej…

Z Administrator, przed
aktualności

Współpraca z SIR

Grupa operacyjna „Agroleśnictwo w Dolinie Zielawy” dołączyła do grona partnerów Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR). Uczestnictwo w sieci stwarza szansę na wymianę wiedzy, doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie innowacji w rolnictwie, leśnictwie, gospodarce żywnościowej i na obszarach wiejskich. Szczegółowe informacje o działaniach sieci Czytaj więcej…

Z Administrator, przed