Projekt współfinasowany

Zapraszamy do zapoznania się z opracowaniem „Korzenie drzew i roślin uprawnych oraz grzyby – partnerstwo w celu optymalizacji produkcji rolno-leśnej w klimacie umiarkowanym”, które porusza zagadnienia związane z mikoryzą, w tym technologiami wprowadzania grzybów mikoryzowych w systemach rolno-leśnych.

Mikoryza – 31.10.18.pdf

Kategorie: aktualności