Projekt współfinasowany

Pani Małgorzata Gałczyńska zaprezentowała ideę Operacji „Innowacyjny model produkcji, przetwórstwa i dystrybucji ziół w Dolinie Zielawy”, jej cele oraz działania podczas Warsztatów szkoleniowych nt. „Pozyskiwanie projektów i komercjalizacja wyników badań”, które odbyły się 17 października 2018 roku w Puławach. Spotkanie zostało zorganizowane dla doktorantów i pracowników naukowych przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy w Puławach. Operacja została przedstawiona jako przykład realizowanego projektu w ramach Działania 16 „Współpraca” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, podczas omawiania założeń konkursu naboru wniosków ogłoszonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do tego działania.

Warsztaty szkoleniowe w Puławach

Warsztaty szkoleniowe w Puławach

Kategorie: aktualności