Projekt współfinasowany

Naukowcy z Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach (IUNG-PIB) Pan dr hab. Jerzy Kozyra i Pan dr Rafał Wawer wykonali 9 października 2018  roku instalację automatycznej stacji meteorologicznej na terenie gospodarstwa. Stacja umożliwi rejestrację sum opadów atmosferycznych oraz temperaturę powietrza i wilgotność względną powietrza na wysokości 2 metrów nad poziomem gruntu. Dane ze stacji są na bieżąco wysyłane i publikowane w Internecie. Na podstawie zebranych danych z całego sezonu wegetacyjnego, będzie można ocenić warunki agrometeorologiczne dla uprawy ziół w gospodarstwie.

Stacja meteo IUNG_Sosnówka

Stacja meteo IUNG Sosnówka

Kategorie: aktualności