Projekt współfinasowany

Pani Barbara Baj-Wójtowicz uczestniczyła w  III Spotkaniu Sieci na Rzecz Innowacji w Agroleśnictwie, które odbyło się 10 lipca 2018 r. w Centrum Doradztwa Rolniczego w Krakowie. W spotkaniu uczestniczyli rolnicy, leśnicy, naukowcy, pracownicy administracji oraz doradcy rolni.

Uczestnicy spotkania

Uczestnicy spotkania

Uczestnicy spotkania  poddali ocenie ponad 80 innowacji zaproponowanych przez sieci ekspertów z każdego kraju partnerskiego AFINET. Podczas dyskusji ścierały się różne poglądy i padło kilka ciekawych, oryginalnych pomysłów.

Dyskusja podczas spotkania

Dyskusja podczas spotkania

Rezultaty spotkania posłużą do opracowania broszur innowacyjnych praktyk rolno-leśnych, projektów badawczych i scenariuszy dla filmów. Spotkanie zostało zorganizowane przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy w Puławach w ramach projektu AFINET. Szczegółowe informacje o projekcie znajdują się na stronie http://www.eurafagroforestry.eu/pl/afinet

 

Kategorie: aktualności