Projekt współfinasowany

Pan dr Robert Borek z Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowego Instytutu  badawczego w Puławach uczestniczył w IV Europejskiej Konferencji Agroleśnictwa, która odbyła się w Nijmegen (Europejska Zielona Stolica 2018) w Holandii w dniach 28-30 maja 2018 roku. Konferencja zgromadziła 250 uczestników z pięciu kontynentów.  Podczas konferencji Pani María Rosa Mosquera-Losada zaprezentowała projekt AFINET.

Europejska Konferencja Agroleśnictwa widok na scene

Europejska Konferencja Agroleśnictwa widok na scenę

Głównym zagadnieniem realizowanym w projekcie jest promocja agroleśnictwa, czyli sposobu gospodarowania na użytkach rolnych, w którym roślinność drzewiasta jest celowo zintegrowana z uprawą rolniczą lub produkcją zwierzęcą. AFINET kieruje się podejściem wielopodmiotowym, które ma odzwierciedlenie  w 9 Regionalnych Sieciach na Rzecz Agroleśnictwa. Sieci są utworzone w celu identyfikacji głównych trudności związanych z agroleśnictwem oraz opracowaniu innowacyjnych rozwiązań w tej dziedzinie. Główne trudności zidentyfikowane w ramach Sieci związane są z zagadnieniami technicznymi, ekonomicznymi oraz z zakresu komunikacji i polityki. Pan dr Robert Borek z IUNG PIB w Puławach wygłosił prezentację pt. “Identyfikacja trudności i możliwości stojących przed rozwojem agroleśnictwa w Polsce”. Szczegółowe informacje o Konferencji znajdują się pod linkiem https://euraf.isa.utl.pt/conferences/IVEURAFConference_2018_nijmegen

Europejska Konferencja Agroleśnictwa widok ogólny

Europejska Konferencja Agroleśnictwa widok ogólny

Kategorie: aktualności