Projekt współfinasowany
Operacja „Innowacyjny model produkcji, przetwórstwa i dystrybucji ziół w Dolinie Zielawy” uzyskała wsparcie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Działania „Współpraca”. Operacja jest realizowana przez Grupę Operacyjną „Agroleśnictwo w Dolinie Zielawy”. Celem operacji jest opracowanie i wdrożenie kompleksowego, nowego modelu uprawy, zbioru, zarządzania gospodarstwem rolnym i produkcją za pomocą nowego systemu oraz modelu przetwórstwa w wyniku, którego powstaną dwa końcowe nowe produkty, które zostaną wprowadzone na rynek za pomocą ulepszonej metody marketingowej. W wyniku realizacji operacji zostaną osiągnięte następujące wyniki/efekty: opracowanie i wdrożenie dwóch nowych: produktów, procesów i metod organizacji oraz jednej metody marketingu.

Aktualności

ostatnie wydarzenia

Kontakt

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny - Lider Operacji

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny

ul. Józefa Franczaka "Lalka" 43
20-325 Lublin
tel. 81 710 19 00, fax 81 710 19 10

Koordynator Operacji

Małgorzata Gałczyńska
tel. 887 200 020

Skontaktuj się z nami